ELEKROMONTÁŽE JANOŠ

Kompletní služby v oblasti elektroinstalací

Kompletní elektroinstalace na zařízeních do 1000V

Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé v rodinných domcích, garážích

Elektroinstalace bytů

Rekonstrukce stávajicích instalací v bytových domech

Rekonstrukce osvětlení společných prostor LED systém (LEDOS)

Venkovní osvětlení provozoven, areálů a zahrad

Hromosvody a uzemnění

Slaboproudé rozvody EZS, EPS, PC sítě, domácí telefony

Revize a odstranění porevizních závad

Cenové nabídky zdarma